Hart and Factor VII

Het is een foknorm van de Deerhoundclub Nederland, waarvan wij lid zijn, dat de deerhounds waarmee gefokt wordt, een hartonderzoek gehad hebben. Deze is een jaar geldig.

Hart/heart

De honden hebben tot nu toe (mei 2019) ieder jaar een hartonderzoek gehad en de uitslag was Normaal, een goed hart. Lynn heeft op 10 juli 2019 opnieuw een hartonderzoek gehad en haar hart was uitstekend. Tot nu toe dus heel blij met de uitslagen.

Factor VII

Zowel Jimmy Mack, Joleyne, Lynn als Fayèn zijn vrij van Factor VII deficiency. Zowel Jim als Joleyne hebben twee gezonde allelen voor deze ziekte, zij kunnen dus deze ziekte niet overdragen. Dit betekent dat hun puppy’s vrij zijn van factor VII.

Both Jimmy Mack as well as Joleyne are free from factor VII deficiency. They both have two healthy allele for this disease, this means their puppy’s are healthy also from Factor VII.

SGK-3 haargen (hairless)

Joleyne is N/n, drager van haarloosheid. Lynn is N/N, gezonde genen, kan geen haarloze pups voortbrengen.

i73314271._szw1280h1280_